Spadek wartości działek i nieruchomości - Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Spadek wartości działek i nieruchomości

Zagrożenia
 

Nikt nie będzie chciał osiedlać się przy tak uciążliwym sąsiedztwie. Spadnie popyt na działki budowlane w promieniu co najmniej kilkunastu kilometrów, a mając w perspektywie co najmniej kilkudziesięcioletnią obecność wiatraków, straty z tego tytułu będą naprawdę spore, zwłaszcza, że świadomość społeczeństwa na temat zagrożenia ze strony wiatraków stale rośnie.


Z uwagi na ryzyko utraty zdrowia, hałas, zniszczony krajobraz trudniej będzie nam znaleźć nabywcę na nieruchomość. Jeżeli już to za odpowiednio niższą cenę związaną z ryzykiem uciążliwości.
RICS Królewskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wielkiej Brytanii przeprowadziło w 2004 r. ankietowe badania, z których wynikało, że sam widok konstrukcji wież wpływał negatywnie na wartość nieruchomości. W 2008 r. badania powtórzono tym razem dokonując analizy transakcji. Z badań wynika, że wpływ lokalizacji elektrowni wiatrowych na wartość nieruchomości zlokalizowanych w odległości powyżej 8 km jest minimalny, natomiast zaobserwowano obniżenie wartości nawet do 54% nieruchomości zlokalizowanych do 1600m od wiatraków. Większy spadek zaobserwowano w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, gdzie elektrownie znacząco obniżają walory krajobrazowe i historyczne. Niewątpliwie obszar lokalizacji farm wiatrowych ulega degradacji ekonomicznej. Gmina musi się liczyć z roszczeniami o odszkodowania złożonymi na podstawie art. 36 ustawy o mpzp.


Źródło Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych wydanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego