Inne zagrożenia - Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inne zagrożenia

Zagrożenia
 

Syndrom NIMBY


Przygotowywanie i realizacja inwestycji coraz częściej napotyka sprzeciw mieszkańców zamieszkujących w pobliżu miejsc planowanego miejsca ich realizacji. Jest to szczególny typ konfliktu społecznego określany akronimem NIMBY (ang. Not In MY Back Yard - nie na moim podwórzu).
Jest konfliktem lokalnym i łączy się nierozerwalnie zarówno z pojęciem przestrzeni
w sensie geograficznym, jaki i przestrzeni społecznej określonej społeczności

Z
wystąpieniem syndromu NIMBY mamy do czynienia wówczas, gdy w trakcie planowania procesu inwestycyjnego, wybucha konflikt między dobrem wspólnym a dobrem społeczności lokalnej. Wiąże się to z próbą pozyskania przez poszczególne jednostki korzyści z użytkowania danego dobra przy jednoczesnym przerzuceniu kosztów jego dostarczenia na innych mieszkańców. Poszczególne osoby są zainteresowane korzystaniem z dobra publicznego, ale jednocześnie nie chcą odczuwać konsekwencji związanych z realizacją inwestycji.

 
 POŻAR WIATRAKA
WYRWANY Z KORZENIAMI

Zimą rzucany lód ze skrzydeł wiatraka


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego