Aktualności - SNDB

Przejdź do treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI - SNDB.PL
2016-12-23

Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia NASZ DOM BIESIEKIERZ2016-12-20
Kolejny sukces Stowarzyszenia NASZ DOM BIESIEKIERZ i mieszkańców.
WSA w Szczecinie uchylił decyzję organu I instancji (wójta gminy Biesiekierz) i organu II instancji (SKO w Koszalinie) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej na potrzeby farmy wiatrowej planowanej w gminie Biesiekierz.2016-11-29
 
Relacja ze spotkania mieszkancow Tatowa i Cieszyna z władzami gminy
i inwestora w kwesti powstania kopalni(żwirowni) w miejscowości Cieszn


2016-07-22
Wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania wygasił dziś decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej w Gąskach.

Zgodnie z przepisami ustawy z 2011 r. (o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeśli zaistnieją dwie przesłanki: dana decyzja stała się bezprzedmiotowa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony. W tym przypadku inwestor wycofał się z pomysłu budowy elektrowni w Gąskach.

- Dodatkowo wygaszenie decyzji o wskazaniu lokalizacji pod budowę elektrowni w Gąskach zdecydowanie leży w interesie społecznym – mówi wojewoda Piotr Jania – Właściciele wskazanych pod inwestycję terenów i użytkownicy wieczyści nie mogli ze swoich nieruchomości w pełni korzystać, dopóki decyzja znajdowała się w obiegu prawnym.

2016-06-09
BIESIEKIERZ - SPORT DLA WSZYSTKICH - 11-06-2016

Sportowe zmagania rozpoczynamy o godz. 11:00 meczem piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Gimnazjum.
Główne rozgrywki sportowe kontynuowane będą od godz. 12:00 na stadionie gminnym  w Biesiekierzu w których zaplanowano między innymi zawody strażackie,  międzyświetlicowy konkurs rzutów karnych, gminne igrzyska  lekkoatletyczne, konkurs młodych talentów itp.
Dla startujących przewidziano puchary i medale, nagrody a także poczęstunek. Nie są pobierane opłaty startowe.
 
Godziny odjazdu autobusów w dniu 11 czerwca 2016r.
1 autobus:
Świemino – godz. 11:00
Parsowo – godz. 11:10
Warnino – godz. 11:15
Kraśnik Kosz. – godz. 11:20

2 autobus
Parnowo – godz. 11:00
Cieszyn – godz. 11:05
Laski Kosz. – godz. 11:10
Kotłowo – godz. 11:15

3 autobus
Stare Bielice – godz. 11:00
Gniazdowo – godz. 11:10
Nowe Bielice – godz. 11:15
2016-06-02
 
Budowa drogi w Kotłowie - bubel projektowo-budowlany za publiczne pieniądze.

Wypowiedź Leszka Matusika Prezesa SNDB - XX Sesja Rady Gminy w Biesiekierzu
2016-05-20
Historyczna chwila w polskim Sejmie - ustawa odległościowa uchwalona!!!

O godz. 17.43 Sejm, po przegłosowaniu poprawek,
uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie minimalnej odległości dla elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej
i form ochrony przyrody według wzoru H x 10.
Oznacza to, że po podpisaniu jej przez Prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zakończy się
era budowy wiatraków w Polsce. Zacznie się era ich rozbiórki.
To wielki sukces strony społecznej, za który trzeba podziękować posłom Prawa i Sprawiedliwości.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego